GOLDBECK EVENTY

Ples Goldbeck

 

Spoločnosť Goldbeck Slovensko už niekoľko rokov po sebe usporadúva svoj reprezentačný ples. My tento event produkčne zastrešujeme.

Goldbeck Sommerfest

 

Spoločnosť Goldbeck Slovensko každoročne usporadúva letné športové hry pre svojich zamestnancov. My tieto eventy kreatívne a produkčne zastrešujeme.

created by CLOCKWISE 2019