GOLDBECK EVENTY

Ples Goldbeck

 

Spoločnosť Goldbeck Slovensko už niekoľko rokov po sebe usporadúva svoj reprezentačný ples. My tento event produkčne zastrešujeme.

Goldbeck Sommerfest

 

Spoločnosť Goldbeck Slovensko každoročne usporadúva letné športové hry pre svojich zamestnancov. My tieto eventy kreatívne a produkčne zastrešujeme.

Goldbeck FUTBALový turnaj

 

 V septembri v roku 2019 sme organizovali korporátny event pre klienta Goldbeck pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia spoločnosti na Slovensku. Medzinárodný futbalový turnaj s denným aj večerným gala proramom.

created by CLOCKWISE 2019